Info voor vrijwilligers

Gedragsregels
Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie als klankbord voor je fungeren en naar jouw verhaal luisteren. In veel gevallen zal dit genoeg zijn. Maar een vertrouwenspersoon kan je ook ondersteuning en advies geven. Er wordt dan samen bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om hiermee om te gaan. Een vertrouwenspersoon is er zowel voor slachtoffers, als voor iemand die ergens van wordt beschuldigd. Beiden hebben recht op een vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

Onze vertrouwenspersoon is Eva Driessen. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@jeroenbami.nl

Aannamebeleid
Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met de desbetreffende teamleider en/of een lid van het groepsbestuur. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

Info voor vrijwilligers

Gedragsregels
Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie als klankbord voor je fungeren en naar jouw verhaal luisteren. In veel gevallen zal dit genoeg zijn. Maar een vertrouwenspersoon kan je ook ondersteuning en advies geven. Er wordt dan samen bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om hiermee om te gaan. Een vertrouwenspersoon is er zowel voor slachtoffers, als voor iemand die ergens van wordt beschuldigd. Beiden hebben recht op een vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

Onze vertrouwenspersoon is Eva Driessen. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@jeroenbami.nl

Aannamebeleid
Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met de desbetreffende teamleider en/of een lid van het groepsbestuur. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.

Info voor vrijwilligers

Gedragsregels
Als vrijwilliger ben je in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Wij conformeren ons aan de gedragscode van Scouting Nederland.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie als klankbord voor je fungeren en naar jouw verhaal luisteren. In veel gevallen zal dit genoeg zijn. Maar een vertrouwenspersoon kan je ook ondersteuning en advies geven. Er wordt dan samen bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om hiermee om te gaan. Een vertrouwenspersoon is er zowel voor slachtoffers, als voor iemand die ergens van wordt beschuldigd. Beiden hebben recht op een vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

Onze vertrouwenspersoon is Eva Driessen. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@jeroenbami.nl

Aannamebeleid
Nieuwe vrijwilligers of mensen die interesse hebben om te vereniging te ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met de desbetreffende teamleider en/of een lid van het groepsbestuur. Hierbij worden, indien relevant, referenties opgevraagd. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode van minimaal drie maanden, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.

Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst en verwerking van de VOG in Scouts Online wordt bij de eerstvolgende groepsraad een schriftelijke instemming gehouden. Bij meerderheid van stem wordt is het lidmaatschap van onze vereniging definitief. In uitzonderlijke gevallen waarbij geen meerderheid van stem is behaald, gaat de groepsbegeleider in gesprek met de nieuwe vrijwilliger.